Garantie

Garantie Knuffeldoekjes.eu

Op alle producten van Knuffeldoekjes.eu geldt een wettelijke garantie. De garantie staat in sommige gevallen bij het product vermeld. Als er geen garantietermijn bij vermeld staat geldt deze zolang als u redelijkerwijs bij normaal gebruik van het product mag verwachten.

Of iets wel of niet onder de garantie valt wordt door Knuffeldoekjes.eu bepaald. Hierbij wordt onder andere gekeken of het normale slijtage is, een fabrieksfout of dat het product mogelijkerwijs niet is gebruikt zoals het bedoeld is. Naar garantie klachten wordt altijd in alle redelijkheid en zorgvuldigheid gekeken en doen we ons best om tot een passende oplossing te komen.

Onder de garantie valt ook dat de aangeboden producten datgene doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten. Een voorbeeld hiervan: u mag van een auto van 10000 euro meer verwachten dan van een auto van 1000 euro.

Heeft u vragen of klachten over een bepaald product met betrekking tot de garantie neem dan altijd eerst contact op met Knuffeldoekjes.eu via de mail (info@knuffeldoekjes.eu). Schrijf daarin dan duidelijk uw klacht en voeg hierbij graag enkele fotos.